Med eller uten rails, 2-dørs / 4-dørs.

THULE710600, THU186109, THULE7122 Med rails, 4-dørs, firkantrør
THULE720600, THU186109, THULE721400 THULE721400 Med rails, 4-dørs, Wingbar Edge
THULE145321, THULE710500, THULE7122 Uten rails, 2-dørs, firkantrør
THULE145321, THULE720500, THULE721500, THULE721500 Uten rails, 2-dørs, Wingbar Edge
THULE145321, THULE710500, THULE711400 Uten rails, 2-dørs, Wingbar Evo
11008881-671, HTS8050189 Sølv, uten rails, 4-dørs
11008881-671, HTS8050229 Sort, uten rails, 4-dørs
THULE186017,THULE710600,THULE7122 For HardTop Trooper, firkantrør
THULE186017,THULE710600,THULE391000 For HardTop Trooper, Probar