Viklight.

VIKBACK24, ISUKONT03 Lampe og kabelsett